Hans Christian Andersen[…] ani nieśmier­telne imię ar­tysty, ani splen­dor ko­rony nie czy­nią człowieka szczęśli­wym; […] szczęście można zna­leźć tam, gdzie ludzi za­dowa­la dro­biazg, bo kochają i są kochani.

Hans Christian Andersen Baśń mojego życia

Źródło: Wikicytaty

Previous post Cytat o przeznaczeniu
Next post Cytat o sztuce

Leave a Reply